Orthopedische schoenen

Bij de eerste afspraak vindt er een intake en voetonderzoek plaats. Daarna wordt gekeken naar de correctiemogelijkheden en vervolgens maatgenomen. Daarnaast wordt het beschoeiingsplan met u besproken. Ons streven is u een zo licht mogelijke schoentechnische oplossing te bieden, zodat uw mobiliteit en/of draagcomfort zo optimaal mogelijk wordt.

Nu kunnen de leesten worden gemaakt. De leesten worden op pasvorm gecontroleerd door middel van een folie passchoen in de tweede afspraak. Als het nodig is, wordt er een technische pasfase gedaan (een try-out) met een proefschoen waar u een bepaalde tijd op kunt lopen (derde afspraak). Tijdens deze afspraak wordt ook de kleur en het model van de schoenen uitgezocht. We stellen het erg op prijs als u hierin meedenkt en zelf met ideeën of plaatjes komt.

Hierna volgt het maken van de schoenen, dit neemt enkele weken in beslag. Tenslotte volgt het afpassen en afleveren van de definitieve schoenen (vierde afspraak), gevolgd door een controle-afspraak in overleg met de schoentechnicus.