Per 1 september 2022 is Julia Roo in dienst gekomen. Zij is werkzaam als orthopedisch schoentechnoloog. U kunt haar tegenkomen binnen ons bedrijf of op een van onze aanmeetlocaties voor het aanmeten van schoenen of andere voorzieningen. Julia is afgestudeerd aan de Hogeschool Fontys te Eindhoven en mocht onlangs haar diploma in ontvangst nemen.