Werkschoenen

Als u een betaalde baan heeft en u draagt ook in het dagelijks leven aangepaste schoenen (of een voorziening), is het mogelijk, dat u in aanmerking komt voor werkschoenen.
Dat kan betekenen, dat uw schoenen aangepast moeten worden aan de persoonlijke werkomstandigheden (bv. stalen neuzen, stalen zolen).
Onze schoentechnici adviseren u graag over de diverse mogelijkheden.
Wanneer het eerste paar aangepaste schoenen goed zit, kan het traject van de werkschoenen opgestart worden.

U kunt deze vergoeding aanvragen via de website van het UWV met uw persoonlijke DigiD. Het UWV beoordeelt dan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u van het UWV een brief en kunt u een afspraak bij ons maken voor het aanmeten van de werkschoenen.

Het UWV beoordeelt ieder jaar opnieuw uw aanvraag voor werkschoenen. Voor meer informatie zie website UWV.