Werkschoenen

Als u een betaalde baan heeft en u draagt ook in het dagelijks leven aangepaste schoenen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor werkschoenen. Dat kan betekenen, dat uw schoenen aangepast moeten worden aan uw persoonlijke werkomstandigheden (bv. stalen neuzen, stalen zolen).
Onze schoentechnici adviseren u graag over de diverse mogelijkheden. Wanneer het eerste paar aangepaste schoenen van de verzekering goed zitten, kan het traject van de werkschoenen via het UWV opgestart worden.

U kunt deze voorziening aanvragen via de website van het UWV met uw burgerservicenummer en uw DigiD-inlogcode.
Het UWV beoordeelt vervolgens of u voor vergoeding van werkschoenen in aanmerking komt.
Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u van het UWV een toekenningsbrief en kunt u een afspraak bij ons maken voor het aanmeten van werkschoenen (de werkschoenen worden volledig vergoed door het UWV).

De aanvraag dient voor ieder paar werkschoenen opnieuw ingediend te worden bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan opnieuw of u voor aanmerking komt voor werkschoenen. Voor meer informatie zie website UWV.