VLOS

Wat is een VLOS?
VLOS staat voor voorlopig orthopedisch schoeisel en wordt vervaardigd voor tijdelijk gebruik. Voorbeelden van een indicatie voor een VLOS zijn: herstel na een operatief ingrijpen, huideffecten, ulcera of wondjes. Ook tijdens een revalidatieperiode, waarbij de voetvorm en/of -functie nog kunnen veranderen, kan een VLOS worden voorgeschreven.

Hoe wordt een VLOS vervaardigd?

Tijdens uw eerste afspraak wordt de VLOS aangemeten. Dit wordt gedaan door de orthopedisch schoentechnicus. Dit neemt ongeveer een uur in beslag. Tijdens deze eerste afspraak bespreekt hij met u de details. Hierna zullen de schoenen worden vervaardigd door de orthopedisch schoentechnicus. Wij streven naar een levertijd van twee weken, afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Aanvragen van VLOS
Een VLOS dient altijd aangevraagd te worden door een medisch specialist (bijvoorbeeld revalidatiearts, orthopedisch chirurg of verpleeghuisarts) Het kan gaan om één VLOS, aan één van de voeten, of om een paar VLOS, aan beide voeten. Er is sprake van een voorlopige voorziening. Na genezing of revalidatie bespreekt u met uw medisch specialist een eventuele vervolgoplossing.

Verzekeringen

  • Uw verzekering vergoedt de voor u gemaakte schoenen, exclusief de eigen bijdrage.
  • De eigen bijdrage wordt jaarlijks wettelijk bepaald en dient voldaan te worden het afleveren van uw schoenen (contant of per pin)
  • De door ons geleverde hulpmiddelen vallen onder het eigen risico van uw verzekering.

Klik hier voor het productinformatie blad.