pijl

Voorlopig orthopedisch schoeisel (VLOS)

Wat is een VLOS?

VLOS staat voor VoorLopig Orthopedisch Schoeisel en wordt vervaardigd voor tijdelijk gebruik. Voorbeelden van een indicatie voor een VLOS zijn: herstel na een operatief ingrijpen, huideffecten, ulcera of wondjes. Ook tijdens een revalidatieperiode, waarbij de voetvorm en/of -functie nog kunnen veranderen, kan een VLOS worden voorgeschreven.

Hoe wordt een VLOS vervaardigd?

Tijdens uw eerste afspraak wordt de VLOS aangemeten. Dit wordt gedaan door de orthopedisch schoentechnicus. Dit neemt ongeveer een uur in beslag. Tijdens deze eerste afspraak bespreekt hij met u de details. Wij streven naar een levertijd van twee weken.

Vergoeding

Een VLOS dient altijd aangevraagd te worden door een medisch specialist (bijvoorbeeld revalidatiearts, orthopedisch chirurg of verpleeghuisarts). Er is sprake van een voorlopige voorziening. Een VLOS valt onder de basisverzekering. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt elk jaar opnieuw wettelijk vastgesteld. Na genezing of revalidatie bespreekt u met uw medisch specialist een eventuele vervolgoplossing.

Klik hier voor het productinformatie blad.